Galerija

Fėjų slėnyje vis atsiranda nauji gyventojai, o gimsta jie iš vaikų kurie tiki magija ir mėgsta fantazuoti. Taip atsirado ir šis keistas, nedrąsus padarėlis, vardu Drugliukas.  Atrodė, kad jis nuo visų slepiasi, bet vėliau supratom, kad jis visada kažko ieško. Juokingiausia, kad nei pats nežino ko. Kaip nusprendžia, jog rado, tada ieško, kam padovanoti savo radinį. Kai suranda kam padovanoti, su džiaugsmu dovanoja ir ieško iš naujo ir  taip nuo ryto iki vakaro. Toks keistuolis visus linksmina ir daug kam suteikia džiaugsmo.